طرح‌ها

طرح های خاتمه یافته

 

ردیف

 

همکاران

 

عنوان طرح

 

تاریخ شروع

 

تاریخ اتمام

 

سازمان مربوطه

 

1

 

سید سعید محتسبی، شاهین رفیعی، محمد جعفر دالوند

 

بررسی میزان انرژی مصرفی در یک خشک کن الکتروهیدرودینامیک خورشیدی

 

15/08/90

 

15/8/91

 

دانشگاه تهران

 

ثبت اختراع داخلي و خارجي

  1. محمد جعفر دالوند، سید سعید محتسبی و شاهین رفیعی، "طراحی و ساخت سامانه تامین توان خورشیدی با قابلیت ردیابی دو محوره خورشید بر اساس محاسبات نجومی" شماره ثبت اختراع 75983 مورخ 25/04/91. شماره تاییدیه علمی اختراع توسط مالکیت فکری دانشگاه تهران 256620/145 مورخ 5/10/91.
  2. محمد جعفر دالوند، سید سعید محتسبی و شاهین رفیعی، "طراحی و ساخت خشک کن الکتروهیدرودینامیک خورشیدی با قابلیت تغییر پارامترها " شماره ثبت اختراع 76014 مورخ 26/04/91. شماره تاییدیه علمی اختراع توسط مالکیت فکری دانشگاه تهران 256624/145 مورخ 5/10/91.