اهداف و برنامه‌ها

اهداف کلی

  • دستیابی به مدل مناسب مصرف بهینه انرژی در تولید محصولات غلات در کشور
  • طراحی بهینه ماشین ها و ادوات مهم کشاورزی با نگرش کاهش مصرف انرژی
  • بررسي و ارزيابي مديريت مبتني بر شاخص‌هاي كشاورزي دقيق بر ميزان مصرف انرژي

برخی از برنامه‌های آتی قطب

  • برگزاری همایش بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی
  • راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه انرژی در گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی
  • راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه قطب
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه اهداف قطب
  • برگزاری جلسه با سازمان های مرتبط